Głosować można od 28 września do 11 października 2020 r.

Formy głosowania:

  •  internetowo: www.mojemiasto.plock.eu
  • bezpośrednio w punkcie Urzędu Miasta przy ulicy Misjonarskiej 22 (Centrum Organizacji Pozarządowych) w godzinach 7.30 -18.30,
  • osoby, które ukończyły 18 rok życia po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL (dowodu/legitymacji szkolnej/paszportu)
  • osoby mające mniej niż 13 lat muszą mieć zgodę opiekuna prawnego na udział w głosowaniu – formularz dostępny w punktach do głosowania i poniżej:

Formularz zgody  opiekuna prawnego do głosowania DO POBRANIA