Uwaga

W przypadku rekrutacji uzupełniającej, próby sprawności fizycznej,  dla kandydatów którzy nie przystępowali do nich w maju  lub czerwcu odbędą się 31 lipca 2019 r.o godzinie 10.00.