Dyplomy DELF A1, A2, B1 z sesji czerwcowej 2019 r. są do odbioru w sekretariacie Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Kutrzeby 2a w godz. 8:00 – 15:00 (oprócz czwartków)