^Przewiń w górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

UE

 

Dzień 15 listopada 2019 r. na stałe zapisze się w historii Zespołu Szkół nr 5 w Płocku. Tego dnia bowiem społeczność szkolna oraz zaproszeni goście wzięli udział w wyjątkowej ceremonii – przekazania Sztandaru Szkole Podstawowej nr 8 i VII Liceum Ogólnokształcącemu oraz nadania imienia Aleksandra Macieszy naszej szkole średniej.


Uroczystości rozpoczęła o godz. 10:00 msza święta w kościele Świętego Krzyża. Tuż po niej, o godz. 11:30 dyrektor naszej placówki, pani Małgorzata Dąbrowska, powitała na forum szkoły zaproszonych gości:

 • Prezydenta Miasta Płocka pana Andrzeja Nowakowskiego
 • Dyrektora Wydziału Edukacji, panią Agnieszkę Harabasz
 • Zastępcę Dyrektora Kuratorium Delegatury w Płocku, panią Agnieszkę Zalech
 • Przewodniczącego powiatowego Forum Związków Zawodowych, pana Andrzeja Rutkowskiego
 • Przewodniczącego NSZZ Solidarność Regionu Płockiego, pana Andrzeja Burnata
 • Zastępcę Przewodniczącego NSZZ Solidarność Regionu Płockiego, pana Stanisława Szkopka
 • Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku, pana Stanisława Nisztora
 • Wiceprezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego, księdza profesora Daniela Brzezińskiego
 • proboszcza parafii Świętego Krzyża, księdza Grzegorza Dobrzenieckiego
 • Naczelnika Wydziału Prewencji, podinspektora Roberta Kopra
 • Zastępcę Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, brygadiera Jacka Starczewskiego
 • Zastępcę Komendanta Straży Miejskiej w Płocku, pana Artura Mroczka.

Niezmiernie miło było nam również powitać sprzymierzeńców i przyjaciół naszej szkoły oraz sponsorów i fundatorów sztandaru:

 • przedstawicieli Rady Rodziców, pana Sebastiana Kamelskiego i panią Sylwię Zielińską
 • panią Anetę Przygodę
 • pana Andrzeja Łapińskiego, majora rezerwy Wojska Polskiego
 • pana Marka Mokrzanowskiego, przedstawiciela firmy Mast Projekt
 • pana Roberta Wrzosa, przedstawiciela firmy Emer Steel
 • panią Anetę Wasek, przedstawiciela firmy P.I.B. Waskop
 • pana Dariusza Skubiszewskiego i panią Jolantę Mikołajewską.

Gościliśmy także przedstawicieli Rad Mieszkańców Osiedli Podolszyce Północ i Południe oraz Zielony Jar, a także dyrektorów płockich szkół i placówek kultury.


Prezydent Miasta Płocka pan Andrzej Nowakowski odczytał i przekazał dyrekcji szkoły Uchwałę w sprawie nadania imienia Aleksandra Macieszy VII Liceum Ogólnokształcącemu w Płocku. Od tej pory nasza szkoła średnia, podobnie jak wcześniej Gimnazjum i Szkoła Podstawowa nr 8, nosi imię Aleksandra Macieszy, burmistrza i prezydenta Płocka, lekarza, antropologa, fotografa, regionalisty i wielkiego społecznika.

Nie mniej ważną częścią uroczystości było przekazanie sztandaru szkole, poprzedzone wbiciem gwoździ pamiątkowych i złożeniem podpisów na akcie ufundowania sztandaru przez gości honorowych i jego fundatorów. Przewodniczący Rady Rodziców pan Sebastian Kamelski odczytał akt ufundowania sztandaru, zaprezentował zgromadzonym nowy symbol naszej placówki oraz przekazał go dyrektorowi szkoły. Podniosłym momentem ceremonii było złożenie ślubowania przez nowy poczet sztandarowy oraz przyjęcie sztandaru z rąk pani dyrektor. Od tej chwili otrzymany sztandar jest własnością naszej placówki i przypominać będzie całej jej społeczności, jak ważna w życiu każdego człowieka jest ojczyzna, nauka i wiedza. Są to wartości tak bliskie naszemu patronowi Aleksandrowi Macieszy, co podkreślił w swoim przemówieniu prezydent Andrzej Nowakowski.

Po uroczystościach związanych z nadaniem imienia VII LO oraz przekazaniem sztandaru szkole, zaproszeni goście mieli okazję podziwiać talent aktorski naszych licealistów, którzy w swoim występie przybliżyli jeszcze bardziej Marię i Aleksandra Macieszów. Podniosły nastrój tego dnia podkreślił także szkolny chór Kamerton. Z okazji pięknego święta naszej szkoły, we współpracy z Towarzystwem Naukowym Płockim powstała u nas także wystawa „Płock w czasach Aleksandra Macieszy”.

Składamy serdeczne podziękowania pani Małgorzacie Debich i panu Janowi Bolesławowi Nyckowi z redakcji miesięcznika Nasz Płock" za udostępnienie fotografii portretu Aleksandra Macieszy, użytej do wykonania dekoracji a także panu Ryszardowi Umińskiemu i panu Jackowi Rokickiemu za zapis filmowy i fotograficzny uroczystości.

15 listopada uczestniczyliśmy w wyjątkowej ceremonii, mając poczucie, że bierzemy udział w czymś bardzo ważnym dla całej społeczności szkolnej. Zapamiętamy ją na długo, wcielając w życie idee naszego patrona oraz z dumą prezentując otrzymany sztandar.

 (tekst: Bartłomiej Fortuna)