Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące zgłoszenia dziecka na zajęcia opiekuńczo wychowawcze. Prosimy o zapozna się z załączonymi dokumentami:

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 5 w Płocku w związku z wystąpieniem COVID-19

 

Karta zgłoszenia