^Przewiń w górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Logowanie

UE

 

 „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”  słowa Janusza Korczaka stały się motywacją dla Zarządu Fundacji Grupy Pern, który pod koniec ubiegłego roku ogłaszał konkurs na dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych.  Fundacja działa od 2013 roku i dzięki środkom przekazywanym przez fundatora – PERN S.A.w sposób strategiczny i długofalowy realizuje swoje działania w obszarze zaangażowania społecznego. Konkursy dotyczące dofinansowań cieszą się dużym zainteresowaniem

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Zespół Szkół nr 5 w Płocku znalazł się w gronie 9 szkół z całego kraju, które otrzymały dofinansowanie. 15 000 zł to kwota pozwalająca na zakup dużej ilości pomocy dydaktycznych.

We współczesnej edukacji duży nacisk kładzie się na stosowanie przez nauczycieli nowoczesnych metod aktywizujących, które mają bezpośrednie przełożenie na efektywność procesu edukacyjnego.  Dlatego też złożyliśmy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych. Koordynatorem projektu była pani Anita Krupińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz pan Mariusz Bieniek – nauczyciel chemii. 

Zakupione w ramach dofinansowania wyposażenie w pomoce dydaktyczne planujemy aktywnie wykorzystywać w toku realizacji podstawy programowej z edukacji przyrodniczej, chemicznej i fizycznej w szkole podstawowej oraz szkole ponadpodstawowej.  

Wykorzystanie pomocy dydaktycznych pozwoli na prezentowanie treści kształcenia w bardziej interesujący sposób, pozwalając tym samym, na wielozmysłowe odbieranie przez uczniów treści prezentowanych przez nauczyciela. Od zastosowania zakupionych pomocy dydaktycznych oczekujemy wzrostu dynamiki lekcji, dzięki zwiększeniu zakresu elementów skutecznego uczenia się (widzenie, mówienie, działanie), co pozytywnie wpłynie na poziom zrozumienia oraz przyswajania omawianych przez prowadzącego treści. Liczymy, że dzięki temu ułatwimy uczniom rozumienie pojęć i tematów abstrakcyjnych, umożliwiając im naukę na konkretnych przykładach, co pozwoli na zwiększenie ich kreatywności oraz motywacji. Angażując uczniów w proces tworzenia materiału edukacyjnego, wykorzystywanego na dostarczonych pomocach dydaktycznych, chcielibyśmy doprowadzić do nawiązania lepszej współpracy pomiędzy nimi, a nauczycielami.

Pomoce dydaktyczne będzie można wykorzystać również w czasie ważnych wydarzeń szkolnych, np. podczas Dni Otwartych, gdzie uczniowie mogą zaprezentować swoje umiejętności przed uczniami innych szkół, a także wykazać się samodzielnością i kreatywnością oraz zajęć dodatkowych rozwijających ich zainteresowania.