Szanowni Rodzice,

rozpoczynamy procedurę naboru dzieci do świetlicy na rok szkolny 2020/2021.

Informujemy, że wydrukowaną, prawidłowo i kompletnie wypełnioną oraz podpisaną kartę zgłoszenia rodzic może złożyć przy wejściu do szkoły w specjalnie przygotowanej skrzynce podawczej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2020.

Druk karty dostępny jest do pobrania w zakładce „Dokumenty świetlicy”.