Z uwagi na prowadzone prace budowlane, główne wejście do szkoły zostało zamknięte. Prosimy o kierowanie się do furtki znajdującej się przy parkingu od ulicy Ofiar Katynia (budynek C)