Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 47 z dnia 9 września 2020 r. został zatwierdzony i wprowadzony do stosowania Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2020/2021. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami  

Regulamin i harmonogramy znajdują się w zakładce Regulaminy i załączniki.

Obowiązujące programy merytoryczne w zakładce Programy merytoryczne.

 

Istotne zmiany w bieżącym roku szkolnym:

Harmonogramy konkursów przedmiotowych wymagają przeprowadzanie w jednym dniu dwóch konkursów, w różnych godzinach.

Na etapie rejonowym konkursy przedmiotowe będą przeprowadzane w szkołach macierzystych uczniów – uczestników etapu rejonowego. Prace będą sprawdzane przez Rejonowe Komisje Konkursowe we właściwych Wydziałach MSCDN.