Witamy nowy rok szkolny 2021/2022!

Mimo iż „pierwszy dzwonek” wybrzmi tak naprawdę dopiero jutro, to jednak nie da się ukryć – rok szkolny 2021/2022 oficjalnie się rozpoczął! Od samego rana wszystkie klasy i grupy wiekowe, rotacyjnie – zgodnie z wytycznymi sanitarnymi, przekroczyły próg naszej szkoły.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 spotkali się z wychowawcami, koleżankami i kolegami w wyznaczonych salach, by dowiedzieć się, jak będą wyglądały pierwsze dni zajęć. Na forum szkoły zasiadła młodzież, rozpoczynająca naukę w klasach pierwszych VII Liceum Ogólnokształcącego. Pani dyrektor Magdalena Lewandowska życzyła powodzenia w nauce oraz przedstawiła wicedyrektorów i wychowawców. Mimo że na pewno już wkrótce zacznie się wytężona nauka, to oczywiście cieszymy się ze spotkania w murach naszej szkoły. Życzymy sobie jednocześnie, abyśmy mogli faktycznie przychodzić do niej na lekcje codziennie, aż do końca roku szkolnego.