MŁODZIEŻOWI RADNI NA START

 
25 października Przewodniczący Samorządu ZS5 Kacper Zuchora i Wiceprzewodnicząca Aleksandra Strzelecka wraz z opiekunem SU p. Bartłomiejem Fortuną wzięli udział w spotkaniu w auli Urzędu Miasta Płocka. Zebranie przedstawicieli samorządów płockich szkół z Prezydentem Miasta Płocka p. Andrzejem Nowakowskim oraz przedstawicielką ratusza p. Anną Gronecką dotyczyło kwestii organizacji wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Płocka. Na spotkaniu powołano członków Miejskiej Młodzieżowej Komisji Wyborczej.
29 października Komisja ustaliła okręgi wyborcze, którymi są tereny szkół, oraz zarządziła wybory na dzień 15 grudnia 2021 roku. W naszej szkole powstały dwa okręgi wyborcze - okręg nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 8 ) i okręg nr 7 (VII Liceum Ogólnokształcące). Radnym zostaje jedna osoba z każdego okręgu wyborczego. Aby wybory w okręgu mogły się odbyć, w wyborach musi wystartować co najmniej dwóch kandydatów. Kandydat w wyborach musi w roku wyborów ukończyć minimum 13 lat. Młodzieżowy Radny reprezentuje swój okręg wyborczy do momentu ukończenia szkoły, potem traci mandat. Już teraz zatem zachęcamy naszych uczniów klas 7-8 oraz klas VII Liceum do startu w wyborach - zgłoszenia można kierować w terminie do 16 listopada do przedstawicieli Samorządu ZS5 lub do p. Bartłomieja Fortuny.