Szanowni Rodzice,

rozpoczynamy procedurę naboru uczniów do świetlicy szkolnej
na rok szkolny 2022/2023.

Informujemy, że wydrukowaną oraz kompletnie wypełnioną (wraz z niezbędnymi podpisami) kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy rodzic/opiekun prawny może złożyć do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2022. Przed wypełnieniem, podpisaniem i złożeniem karty prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminów, które dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dokumenty świetlicy”.

Jednocześnie informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 świetlica czynna będzie w godzinach 06.30-16.30.

Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej będzie wywieszona w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

KROKUSY KU PAMIĘCI

Nasza Szkoła podjęła współpracę z Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie. Uczniowie i uczennice klasy 2D oraz 4B wzięli udział w Projekcie Krokus, którego celem jest upamiętnienie dzieci, które były ofiarami II wojny światowej.

Klasa 4B zasadziła żółte krokusy, które zakwitają na przełomie stycznia i lutego, a klasa 2D przygotowała kolorowe krokusy z papieru. W ramach akcji uczniowie i uczennice wspólnie przygotowali wystawę promującą projekt Krokus, aby przybliżyć ideę całej społeczności szkolnej. Koordynatorkami projektu są nauczycielki: p. Elżbieta Charzyńska, p. Sandra Sobalak, p. Renata Adamska oraz p. Emilia Wiśniewska.