INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

ZGODNIE Z USTALENIAMI RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W PŁOCKU

W roku szkolnym 2017/2018:

  • Uczniowie ubezpieczeni będą w firmie COMPENSA S. A. – składka wynosi 41 zł
    od ucznia. Pieniądze należy wpłacać do wychowawcy w nieprzekraczalnym terminie  do 15 października 2017 r.
  • Wpłata na Radę Rodziców wynosi 30 zł od ucznia.
  • Wpłata na ochronę wynosi 35 zł na semestr.

 

UWAGA!

         W dniu 02.10.2017 r. Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 5 w Płocku rozszerzyła wariant ubezpieczenia szkolnego NNW dzieci i młodzieży o KLAUZULĘ NR 12 - DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE Z POWODU CHOROBY, co wiąże się z podniesieniem składki o 3 zł. Wobec powyższego składka NNW za 1 osobę wynosi 41 zł.