^Przewiń w górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Dnia 6 października roku pańskiego 2017 klasa 2I pod wodzą pani Edyty Suchodolskiej odbyła archeologiczny rekonesans na szlaku gotyku ceglanego.

Oprócz muru miejskiego, domu pod Trąbami i kościoła farnego pw. św. Bartłomieja udało się odwiedzić dawną basztę obronną. Poza eksponowanym w charakterze trwałej ruiny fragmentem muru przy ulicy Bielskiej, dawna baszta obronna przy ul. Zduńskiej 13A jest jedynym reliktem dawnych wspaniałych fortyfikacji miasta Płocka.

Uczniowie wysłuchali opowieści Pani konserwator zabytków na temat budynku oraz mogli się przekonać na czym polegają prace mające na celu ratowanie średniowiecznego obiektu. Własnoręcznie układali cegły oraz zaglądali do tajemniczej niszy w ścianie.

Być może wizyta w baszcie za sprawą owej „dziury” będzie miała swoje nieoczekiwane konsekwencje.

Przewodnika udawał i wycieczkę ku „dziurze” prowadził piszący te słowa p. Piotr Serwatkiewicz.