^Przewiń w górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Od 1991 roku zuchy i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego wyruszają, by odebrać od skautów słowackich Betlejemskie Światło Pokoju i przywieźć je nie tylko do wszystkich chorągwi, hufców i jednostek harcerskich, ale także do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzieląc się radosną nowiną i krzewiąc największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

 W grudniu zuchy ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Płocku wykazując się wrażliwością na problemy najbliższego otoczenia zaniosły Betlejemskie Światło Pokoju dzieciom z Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Płocku. Przekazały nie tylko ten symbol braterstwa, pokoju, wzajemnego zrozumienia, ale również upominki dla podopiecznych ośrodka. Kosze i paczki pełne słodkości.

Za przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju oraz opiekę nad zuchami odpowiedzialne były druhny: Emilia Wiśniewska, Monika Fuz, Anita Krupińska oraz Marzena Wrzos.

(tekst: Anita Krupińska)