STYPENDIA SZKOLNE mogą być przyznane uczniom zamieszkałym na terenie miasta Płocka, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (nie więcej niż 351,00 zł miesięcznie). Wnioski i szczegółowe informacje można uzyskać w szkole oraz na stronie Zarządu Jednostek Oświatowych www.zjo.lo.pl zakładka "stypendia ustawowe"

Termin składania wniosków upływa 15 września.