^Przewiń w górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA – Priorytet 3
w Szkole Podstawowej nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku

     W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet III, mającego na celu rozwój zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, biblioteka szkolna otrzymała 15 000 zł na zakup nowości czytelniczych.

Dzięki otrzymanym środkom, księgozbiór biblioteki szkolnej wzbogacił się o 1090 książek, w tym 793 egzemplarzy lektur zgodnych z podstawą programową, co znacznie uzupełniło braki w dostępie do książek, szczególnie dla uczniów klas I-IV oraz tych, które planowane są do omawiania w kolejnych latach szkolnych.

Kolejny etap to opracowanie nowych książek a następnie wyeksponowanie nowości. W każdej książce znajduje się informacja - ,, Zakupiono ze środków Narodowego Programu Czytelnictwa”. Wszystkie nowości zostały wyeksponowane w wydzielonych regałach. W katalogu przy każdej książce zamieszczono również informację, że są one z programu NPRC.

Jako szkoła otrzymująca dofinansowanie, poza zakupem książek zostaliśmy zobligowania do realizacji działań promujących czytelnictwo.

Zaplanowano i zrealizowano następujące działania :

1. Zasięgnięcie opinii rodziców i samorządu szkolnego przy zakupie książek.

Zakupy książek były konsultowane z uczniami, nauczycielami i rodzicami. Wśród rodziców przeprowadzono ankietę i otrzymano listę książek, które ich zdaniem powinny znaleźć się w bibliotece szkolnej. Uczniowie swoje typy zamieszczali w specjalnie przygotowanym pudełku ,,Chętnie przeczytam”, z propozycjami książek, które chętnie widzieliby na półkach biblioteki.

Bardzo cenną wskazówką były również wypowiedzi czytelników na temat ich potrzeb i zainteresowań podczas rozmów i porad czytelniczych w bibliotece szkolnej. Powstała w ten sposób lista, która została przedstawiona Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu.

2. Podjęcie współpracy z biblioteką publiczną lub pedagogiczną, obejmującej planowanie książek oraz wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo.

Podjęto współpracę z Filią nr 11 Książnicy Płockiej . Wymieniono informacje na temat planowanych zakupów i gromadzonych zbiorów oraz planowanych imprezach promujących czytelnictwo. W związku z epidemią realizacja zamierzonych działań była utrudniona, dlatego po uzgodnieniu z pracownikami Filii informacje o zaplanowanych wydarzeniach w Książnicy zamieszczano w bibliotece szkolnej a czasie nauki zdalnej na stronie szkoły w zakładce - biblioteka.

3. Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów. 

Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Hasłem przewodnim było motto- ,, Z książką Ci do twarzy’’.

• ,, Książkowe Bystrzaki’’- konkursy, zabawy i zagadki dla uczniów klas pierwszych .

• ,,Literackich podchodach’’- zabawa dla klas II i III.

• ,,Ukryte tytuły”- konkurs dla klas IV.

• ,,Literacki detektyw’’ – zabawy dla klas szóstych.

• Dla klas VII test znajomości z adaptacji filmowych lektur szkolnych. • ,,Kamyk na szańcu” – wystawa dla klas VIII. • Konkurs fotograficzny ,,Zaczytani”

• Dzień Postaci z Bajek- spotkanie z uczniami klas I.

• Konkurs plastyczny z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia dla klas I-III. Głównym celem konkursu było wzbogacenie wiedzy na temat misiów - postaci książkowych i bajkowych, rozwijanie zainteresowania książką i promocja biblioteki. Dzieci wykonały prace plastyczne - ,,Mój ulubiony miś”.

W bibliotece zorganizowano wystawę prac, a zdjęcia umieszczono na stronie szkoły. Dla wszystkich chętnych miłośników misiów została przygotowana prezentacja w aplikacji Genially.

• Czytanie książek zakupionych w ramach NPRC przez wychowawców klas I-III oraz wykonywanie przez dzieci ilustracji .

• Przygotowanie gazetki -,, Nowości w naszej bibliotece”- krótkie informacje o wybranych pozycjach książkowych zakupionych w ramach NPRC.

• Zajęcia z nauczycielem bibliotekarzem w klasach IV na temat roli książki w naszym życiu.

• Akcja - ,,Uwolnij książki” – akcja która na dobre zadomowiła się w naszej bibliotece, niestety ze względów epidemiologicznych nie mogła zostać przeprowadzona w takiej formie do jakiej została stworzona, mimo zainteresowania nią uczniów. Mamy nadzieję, że już niedługo będzie można ją wznowić, bo to wspaniała forma popularyzowania książek i czytelnictwa poprzez nieodpłatne ich przekazywanie metodą „podaj dalej”. Akcja została przeniesiona na czas po pandemii.

4. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami.

• Na wrześniowym spotkaniu z rodzicami wychowawcy zapoznali rodziców z założeniami programu. Odczytali również ,,List w sprawie czytania”. Na stronie szkoły w zakładce –biblioteka zamieszczono referat informujący rodziców o wpływie czytania na rozwój dzieci.

5. Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

Realizacja tego przedsięwzięcia rozpoczęła się od nawiązania współpracy z nauczycielami w celu przeprowadzenia projektów czytelniczych. Opracowano harmonogram i przydział zadań nauczycielom odpowiedzialnym za ich przebieg.

• Klasy pierwsze. ,,Starszaki czytają maluchom”. W projekcie uczniowie starszych klas czytali młodszym kolegom i koleżankom. Wspólne czytanie miało na celu wzbudzić w dzieciach zainteresowanie książką, czytaniem i zachęcić do odkrywania świata.

• Klasy drugie. ,, Nela podróżniczka” – konkurs fotograficzny dla dzieci i rodziców pt.,,Podróżnik z 8” Wychowawcy czytali uczniom książki z serii ,, Nela mała podróżniczka” w czasie zdalnego nauczania. Następnie dzieci wraz z rodzicami mieli przedstawić fotografie ciekawych miejsc, które wspólnie odwiedzili. Celem konkursu było promowanie czytelnictwa oraz budzenie dziecięcej wrażliwości przyrodniczej i estetycznej.

Udział klasy II d w międzynarodowym projekcie ,,Czytam z klasą – lekturki spod chmurki. Edycja II” pod opieką wychowawcy klasy i nauczyciela bibliotekarza.

Klasy trzecie. ,,Pięknie czytam” – konkurs pięknego czytania online. Uczniowie przesyłali nagrane filmiki z przeczytanym fragmentem wybranej książki. Celem przedsięwzięcia było rozwijanie umiejętności pięknego czytania i utrwalanie potrzeb i nawyków czytelniczych.

• Klasa III c- Projekt -,,Nasza mama czarodziejka”. Czytanie lektury przez nauczyciela wspomagającego uczniom oraz wykonywanie ilustracji przez dzieci do ulubionego wydarzenia z książki. Z prac dostarczonych do biblioteki stworzono wystawę.

Klasy czwarte  – ,Przyjaźń w książce i z książką”. – zajęcia przygotowane przez pedagogów szkolnych. Zajęcia opierały się o fabułę lektury szkolnej ,,Mikołajek” – Rene Gościnny. Dzięki projektowi uczniowie dowiedzieli się co to jest przyjaźń oraz co to znaczy być dobrym przyjacielem. Projekt uświadomił uczniom jak wiele ciekawych, życiowych spraw poruszają lektury szkole, po które warto sięgać.

• Klasa szósta. ,,Zaginione cywilizacje Ameryki”. Uczniowie w trakcie projektu poszerzyli wiedzę z zakresu odkryć geograficznych oraz spojrzeli na skutki odkryć z punktu widzenia rdzennych mieszkańców Ameryki.

• Klasy siódme. ,, Hobbit, czyli tam i z powrotem” – gra planszowa. W drugim semestrze zaplanowano wykonanie gry planszowej na podstawie powieści fantasy J.R.R. Tolkiena.

• Klasy ósme. ,,Bohaterowie naszych lektur – na podstawie Kamieni na szaniec A. Kamińskiego. Zwiedzanie wystawy pt. ,,Kamyk na szańcu” oraz napisanie listów do bohaterów po omówieniu lektury.

• ,,Klub Przyjaźni z Książką”- popołudnie z książką w świetlicy szkolnej. Zajęcia świetlicowe dla klas I. Na podstawie przeczytanych książek zakupionych w ramach projektu NPRC, uczniowie wykonywali zakładki.

6. Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.

Organizacja pracy biblioteki została dostosowana do potrzeb – uczniowie mają możliwość wypożyczania książek na przerwach, przed lekcjami i po lekcjach oraz na czas ferii i wakacji. Zmiany zostały uwzględnione w Regulaminie Biblioteki Szkolnej.

7. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

Przy zakupie książek uwzględniano potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Wzięto pod uwagę propozycje zarówno rodziców, pedagoga i wychowawców. Zakupiono książki z dużą czcionką, obrazkowe, napisane prostym językiem. Zakupiono audiobooki, książki do słuchania. Uzupełniono księgozbiór o książki o treści terapeutycznej oraz książki dotyczące problemów osób niepełnosprawnych oraz pomagające zrozumieć odmienność zachowań chorych rówieśników.

Wnioski:

Program znacząco przyczynił się do wzbogacenia księgozbioru. Zakupione książki są zgodne z zainteresowaniami i oczekiwaniami czytelników. Ze względu na sytuację pandemiczną niektóre projekty edukacyjne i działania promujące czytelnictwo w ramach programu realizowane będą do końca roku szkolnego.

Biblioteka szkolna składa podziękowanie wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy zaangażowali się w realizację zadań w ramach programu.

 

CZYTAM Z KLASĄ edycja II - międzynarodowy projekt edukacyjny dla klas I-III

Moduł I zakończony.

Klasa II D zakończyła I moduł projektu ,,Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki"-,,Mała chmurka w krainie drzew”. W trakcie trwania projektu uczniowie wykonali m. in. następujące zadania:

- przeczytali lekturę ,,Kapelusz Pani Wrony”

- przygotowali drzewo czytelnicze - wykonali zadania z lekturnika

- obejrzeli wystawę przygotowaną w bibliotece szkolnej - ,, Znaczenie lasu w naszym życiu”

Podczas wykonywania zadań doskonale się bawiliśmy i wiele się nauczyliśmy.Nie możemy się doczekać realizacji kolejnego modułu.

 

Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi  w Płocku zaprasza do udziału w XIX Powiatowym Konkursie Literackim, który inspiruje młodych autorów do tworzenia własnych historii w formie opowiadań, wierszy, pamiętników, listów, komiksów, a nawet blogów.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 3-8 z powiatu płockiego.

Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi , ul. Czwartaków 6 09-403 Płock

Ogłoszenie wyników nastąpi 25.02.2021 w SP 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Płocku, ul. Czwartaków 6

 Regulamin oraz zasady uczestnictwa znajdują się pod adresem:

http://www.sp22.pl/ikolodzi/2020_21/pisz%C4%99_ksi%C4%85%C5%BCk%C4%99_regulamin_2020_21.pdf

WYNIKI KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA pt.: ,,Czytanie jest fajne"

Biblioteka szkolna oraz wychowawcy klas III była organizatorem konkursu pięknego czytania dla uczniów klas III w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Konkurs ze względów epidemiologicznych odbył się online.

Celem konkursu było kształtowanie umiejętności czytania i rozumienia czytanego tekstu oraz rozwijanie i utrwalanie potrzeb i nawyków czytelniczych. Przy wyłonieniu laureatów konkursu brano pod uwagę intonację i interpretowanie czytanego fragmentu oraz technikę czytania.

Po wysłuchaniu czytanych przez uczestników fragmentów książek, komisja w składzie: p. wicedyrektor Agnieszka Dolna, p. Lidia Nita oraz p. Urszula Wasilewska wyłoniła zwycięzców:

I miejsce - Wiktoria Adamkowska 3 D

II miejsce - Maja Morawska 3 A

III miejsce - Franciszek Mochocki 3 A

Wyróżnienie - Emilia Terelak 3 C

Wyróżnienie - Wojciech Sęp 3 A

Gratulujemy zwycięzcom. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody i dyplomy.

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ,,PODRÓŻNIK z 8".

Wychowawcy klas II oraz biblioteka szkolna zorganizowali konkurs fotograficzny dla uczniów klas II, w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa.

Konkurs miał na celu przedstawienie na fotografii najciekawszych miejsc, które odwiedzili uczestnicy konkursu oraz promowanie czytelnictwa. Prezentowane fotografie przedstawiały bardzo ciekawe miejsca zarówno w Polsce jak  i w    różnych zakątkach świata.

Jest to dowód na to, że od najmłodszych lat dzieci uwielbiają podróżować, podobnie jak bohaterka książki - Nela mała reporterka, której przygody miały być inspiracją do zwiedzania.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce - Maja Matusiak 2 F

II miejsce - Julia Winiarska 2 B

III miejsce - Lena Tomaszewska 2 F

III miejsce -  Karolina Reńda 2C

 

Gratulujemy! Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy. Nagrodzone prace prezentowane są na wystawie pokonkursowej w bibliotece szkolnej.