Dokumenty świetlicy 2021/2022

Karta zgłoszenia na świetlicę 2021/2022

 

Regulamin pracy świetlicy 2021/2022

 

Regulamin przyjęć do świetlicy 2021/2022

 

Zgoda na samodzielny powrót do domu 2021/2022

 

Upoważnienie do jednorazowego odbioru 2021/2022