^Przewiń w górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Egzamin pisemny DELF dla wszystkich poziomów zaczyna się o godz. 9:00 dnia 9 czerwca 2018r. Proszę o przyjście 15 minut wcześniej.

 

Egzaminy odbywają się w salach:

 

A1: B10 (skrzydło B)

A2: A23 (forum)

B1: B11 (skrzydło B)

 

Egzaminy ustne dla poziomu A1 i B1 odbędą się dnia 9 czerwca 2018r. od godz. 11:15 (zaraz po egzaminie pisemnym), dla poziomu A2 10 czerwca od godz. 9:00.

 

Szczegółowe listy kandydatów zostaną wywieszone na drzwiach sal egzaminacyjnych w dniu egzaminu pisemnego. Proszę zapoznać się z kolejnością wchodzenia.

 

Godziny odpowiedzi ustnych poszczególnych kandydatów są orientacyjne i mogą ulec nieznacznemu przesunięciu.