Kalendarz 2021/2022

KALENDARIUM NA ROK SZKOLNY 2021/2022

DODATKOWE DNI WOLNE: 

12.11.21r., 7.01.22r., 2.05.22r., 4.05.22r., 5.05.22r., 6.05.22r., 9.05.22r.,       

                                                   17.06.22r.

 

01.09.2021r.                     Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla klas SP i LO

06.09.2021r.                     Zebrania z rodzicami SP

07.09.2021r.                     Zebrania z rodzicami  LO

14.09.2021r.                     Rada Pedagogiczna - przyjęcie planu nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły

14.10.2021r.                     Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

17.11.2021r.                     Dzień otwarty dla rodziców

21.12.2021r.                     Propozycja ocen niedostatecznych/nieklasyfikowanych  za I semestr kl. LO, SP

23-31.12.2021r.                Zimowa przerwa świąteczna

11.01.2022r.                     Propozycje ocen semestralnych klasy LO, SP

17.01.2022r.                     Wystawianie ocen semestralnych klasy LO, SP

18.01.2022r.                     Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna  za semestr I klasy LO, SP

19.01.2022r.                     Rozpoczęcie II semestru

19.01.2022r.                     Zebrania z rodzicami SP

20.01.2022r.                     Zebrania z rodzicami LO

27.01.2022r.                     Rada Pedagogiczna plenarna

31.01-13.02.2022r.         Ferie zimowe

05.04.2022r.                     Propozycja ocen niedostatecznych/nieklasyfikowanych końcowych dla klas III LO

07.04.2022r.                     Dzień otwarty dla rodziców

13.04.2022r.                     Propozycja ocen końcowych dla klas III LO

14-19.04.2022r.                Wiosenna przerwa świąteczna

25.04.2022r.                     Wystawienie ocen końcowych dla klas III LO

26.04.2022r.                     Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas III LO

29.04.2022r.                     Zakończenie roku szkolnego dla klas III LO

04-23.05.2022r.                Egzamin maturalny

04.05, 5.05, 6.05, 9.05.22r. Dni wolne od zajęć dydaktycznych (4 dni - ze względu na egzamin maturalny)

30.05.2022r.                     Propozycja ocen niedostatecznych/nieklasyfikowanych końcowych dla klas

LO, SP

24-26.05.2022r.                Egzamin Ósmoklasisty

30.05.2022r.                     Zebrania z rodzicami  SP

31.05.2022r.                     Zebranie z rodzicami  LO

08.06.2022r.                     Propozycja ocen końcowych klasy LO, SP

15.06.2022r.                     Wystawianie ocen końcowych klasy LO, SP

20.06.2022r.                     Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klasy LO, SP

24.06.2022r.                     Zakończenie Roku Szkolnego dla klas LO, SP

24.06.2022r.                     Rada Pedagogiczna plenarna

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Płocku wprowadza dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 

DNI WOLNE:

14.10.2021

12.11.2021

7.01.2022

2.05.2022

4,5,6,9.05.2022

 17.06.2022

 Jednocześnie informuje, że w tych dniach uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach  wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w Zespole Szkół nr 5 w Płocku.