I . KALENDARIUM SZKOLNE

03.09.2018                  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

13.09. 2018                 Rada Pedagogiczna-przyjęcie nadzoru pedagogicznego Dyrektora  Szkoły                                  

18,19.09.2018             Zebrania z rodzicami

15.11.2018                   Dzień otwarty dla rodziców uczniów

21.12.2018                    Wystawianie propozycji ocen ndst. za I semestr, poinformowanie  rodziców

23 – 31.12.2018            Ferie świąteczne

08.01.2019                    Propozycje ocen semestralnych kl.  LO ,III G, SP

08,09.01.2019               Zebrania z rodzicami

15.01.2019                     Wystawianie ocen semestralnych kl. LO, III G, SP

16.01.2019                     Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna kl.  LO i III G, SP

17.01.2019                     Rozpoczęcie II semestru

13.02.2019                      Rada Plenarna

28.01 – 10.02.2019          Ferie zimowe

06.03.2019                       Dzień otwarty dla rodziców uczniów 

19.03.2019                       Propozycje ocen niedostatecznych dla uczniów kl. III LO , poinformowanie rodziców

02.04.2019                       Propozycje ocen dla uczniów kl. III LO

09.04.2019                       Wystawienie ocen końcowych dla kl. III LO

10.04-12.04.2019             Dni wolne ze względu na Egzamin Gimnazjalny             

15-17.04.2019                  Dni wolne od zajęć ze względu na Egzamin Ósmoklasisty

18-23.04.2019                   Wiosenna Przerwa  Świąteczna

24.04.2019                        Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna kl. III LO

24.04.2019                        Dzień otwarty dla rodziców

26.04.2019                        Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla kl. III L

06-20 .05.2019                  Egzamin maturalny

23.05.2019                         Propozycja ocen niedostatecznych dla kl.  LO,  kl. III  G, SP

04, 05. 06.2019                  Zebrania z rodzicami

06.06.2019                         Propozycja ocen końcowych kl.  LO, kl. III  G, SP

13.06.2019                         Wystawienie ocen końcowych kl.  LO, kl. III  G, SP

14.06.2019                         Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna  kl. LO., III Gimnazjum, Kl. SP

21.06.2019                         Zakończenie Roku Szkolnego dla uczniów kl. LO., III Gimnazjum, Kl. SP

26.06.2019                         Rada Pedagogiczna - posiedzenie plenarne

 

 

 

,11,12.04.2019,15,16,17.04.2019, 2.05.2019.