^Przewiń w górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Dopełniając obowiązku informacyjnego Zgodnie z Art. 24. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informujemy że:  Zespół Szkół nr 5 w Płocku z siedzibą przy ul. Gen. T. Kutrzeby 2a 09-410 Płock w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły jest  Administratorem  zebranych danych osobowych; dane osobowe są przetwarzane na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z póź. zmianami; dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom zgodnie z wyżej wymienioną ustawą. Rodzic lub opiekun prawny ma prawo dostępu do treści swoich danych, poprawy lub zmiany.