^Przewiń w górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Informacje ogólne:
 
                  W roku szkolnym 2020/2021 w VII Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 5 w Płocku zostanie przeprowadzony nabór do trzech  klas pierwszych.

Dysponujemy:

Dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi i komputerowymi, stałymi łączami internetowymi,  nowoczesnymi, pełnowymiarowymi salami gimnastycznymi, siłowniami, salami fitness, kompleksem boisk sportowych, biblioteką, czytelniami, internetowym centrum informacji multimedialnej, salami audiowizualnymi, świetlicą oraz stołówką szkolną. Pracujemy w systemie jednozmianowym. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne odbywają się w godzinach 8.00-15.25.

NASZYM UCZNIOM OFERUJEMY:

 • doświadczoną i przyjazną kadrę,
 • staranne i rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego i studiów wyższych,
 • udział uczniów w olimpiadach i konkursach,
 • poszerzanie wiedzy o świecie poprzez udział w wycieczkach edukacyjnych krajowych i zagranicznych,
 • aktywny udział w życiu miasta poprzez uczestnictwo w wystawach, wernisażach i współpracę z instytucjami kultury, sztuki i nauki,
 • indywidualizację procesu nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
 • uczestnictwo w zajęciach i wykładach na uczelniach wyższych
 • rozwijanie zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych,
 • doradztwo zawodowe i opiekę psychologiczno-pedagogiczną;
 • opiekę stomatologiczną i pielęgniarską.
Oferta:

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 PLANUJEMY UTWORZYĆ 3 KLASY PIERWSZE 


I LA - Prawno - medialna

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej:

 

 • język polski 
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie 

Nauka w tej klasie przygotowuje uczniów do podjęcia studiów na wszystkich  kierunkach humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem filologii polskiej i angielskiej, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, kulturoznawstwa, filozofii, historii, nauk politycznych,  prawa, stosunków międzynarodowych, administracji, europeistyki, psychologii, pedagogiki, socjologii i innych.

I LB - Biomedyczna

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej:

 • język angielski
 • biologia
 • chemia


Nauka w tej klasie przygotowuje do studiów na kierunkach medycznych (położnictwo, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia i rehabilitacja),weterynaryjnych, biologicznych, przyrodniczych, politechnicznych, kosmetologii, geologii, geodezji, kartografii, ekonomii, ochrony środowiska, architektury, finansów i rachunkowości i innych.

I LC - Klasa sportowa - interdyscyplinarna

Przedmioty  realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej:

 • język angielski 
 • geografia 
 • biologia 


Kandydaci do klasy sportowej mogą wybrać jedną z następujących dyscyplin sportowych:

 • piłka ręczna
 • piłka nożna

W przypadku klasy sportowej zostanie przeprowadzona próba sprawności fizyczne w następujących terminach:

 

I termin 23.06.2020 godzina 10.00

II termin 30.07.2020. godzina 10.00

 

w hali Zespołu Szkół nr 5 w Płocku, ul. Gen. T. Kutrzeby 2a

 

W związku z panującą sytuacją pandemiczną, kandydaci zobowiązani są do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z trenerami:

 

Pan Grzegorz Menich - 79175837

Pan Bogdan Janiszewski - 603373299

 

 

 

Nauka w tej klasie  przygotowuje do studiów na Akademii Wychowania Fizycznego, studiów trenerskich, studiów medycznych (ratownictwo medyczne, fizjoterapia i rehabilitacja), biologicznych, przyrodniczych, ochrony środowiska, geografii i innych.

 

Szkoła zastrzega sobie prawo zmian w proponowanej ofercie klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.
Zajęcia dodatkowe:

Uczniowie VII LO uczestniczą bardzo chętnie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych i kołach zainteresowań. Mają też możliwość udziału w zajęciach przygotowujących do egzaminu dojrzałości oraz zajęciach wyrównawczych. Biorą udział w działaniach i akcjach podejmowanych przez Samorząd Uczniowski oraz w akcjach charytatywnych i wolontariacie np. program starszy brat - starsza siostra. Uczestniczą w akcjach i imprezach mających na celu upamiętnienie ważnych wydarzeń i miejsc z historii Naszego Miasta. Cyklicznie uczestniczą w wyjazdach na warsztaty języka angielskiego Euroweek. Biorą udział rozgrywkach sportowych na szczeblu miejskim i wojewódzkim. Nasza szkoła jest organizatorem licznych imprez i zawodów sportowych. 

            

 
W NASZEJ SZKOLE BĘDZIESZ ZDOBYWAĆ WIEDZĘ I ROZWIJAĆ SWOJE PASJE

 

ZAPRASZAMY !!!