Informacja dla rodziców i uczniów o procedurze zapewnienia bezpieczeństwa

Informacja dla rodziców i uczniów o procedurze zapewnienia bezpieczeństwa

w Zespole Szkół nr 5 w Płocku

w związku z wystąpieniem COVID-19

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją oraz wypełnienie zgód.

Instrukcja COVID 01.09.2021

Zgoda na pomiar temperatury

Zgoda na pomiar temperatury uczeń pełnoletni

Wytyczne MEiN, MZ i GID la szkół - aktualizacja od 17.05.2021 r.