Złoci zbieracze dobra

Od lutego br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji "Gorączka Złota PCK", zorganizowanej przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Płocku.

Celem programu było pozyskanie środków na działalność statutową PCK, uaktywnienie środowisk dziecięco-młodzieżowych i dorosłych, uwrażliwienie ich na krzywdę drugiego człowieka oraz promowanie idei wolontariatu. Akcja miała również charakter edukacyjny i pokazała naszej młodzieży, że nawet przekazanie kilku niewielkich "złotych" monet może przynieść wiele dobra. Wśród szkół, biorących udział w akcji, przeprowadzono konkurs o tytuł "Największego zbieracza złota 2021". Serdecznie dziękujemy wszystkim, biorącym udział w kampanii, a szczególne podziękowania za skuteczną koordynację kierujemy do wychowawców klas 1-3 SP8.