Zaświadczenia

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI

 

Informujemy, że ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI I ANEKSY DO ŚWIADECTW Z EGZAMINU MATURALNEGO będą wydawane w dniu 5 lipca 2021 roku w godzinach 8.00-15.00 w sekretariacie szkoły, a w kolejne dni robocze
w godzinach  8.00-14.00.

 

 ZAŚWIADCZENIA Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

Informujemy, że ZAŚWIADCZENIA Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY będą wydawane w dniu 9 lipca 2021 roku w godzinach 10.00-14.00 w sekretariacie szkoły, a w kolejne dni robocze w godzinach  8.00-14.00.