Szanowni Rodzice,

rozpoczynamy procedurę naboru uczniów do świetlicy szkolnej
na rok szkolny 2022/2023.

Informujemy, że wydrukowaną oraz kompletnie wypełnioną (wraz z niezbędnymi podpisami) kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy rodzic/opiekun prawny może złożyć do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2022. Przed wypełnieniem, podpisaniem i złożeniem karty prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminów, które dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dokumenty świetlicy”.

Jednocześnie informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 świetlica czynna będzie w godzinach 06.30-16.30.

Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej będzie wywieszona w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

ORŁY Z "ÓSEMKI"

 
Pod koniec ubiegłego roku odbył się Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej”, w którym udział wzięli uczniowie naszej szkoły. Wykazali się oni dużą wiedzą, uzyskując bardzo wysokie wyniki. Okazało się, że wśród laureatów są również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8.
Laureaci:
  • Julia Stokowska, Luiza Krupińska, Kornelia Chiszberg, Amelia Łukasiak, Klaudia Piusińska z klasy 1D – wychowawczyni p. Anita Krupińska,
  • Sebastian Kapela z klasy 2A – wychowawczyni p. Agnieszka Nacfalska,
  • Anna Stępczyńska z klasy 3D – wychowawczyni p. Justyna Cichocka,
  • Lena Tomaszewska, Natasza Grabowska, Lena Kacperska, Marcel Lewandowski z klasy 3F - wychowawczyni p. Anna Szarmach.

Gratulujemy laureatom oraz ich wychowawczyniom odniesionego sukcesu!!!