Szanowni Rodzice,

rozpoczynamy procedurę naboru uczniów do świetlicy szkolnej
na rok szkolny 2022/2023.

Informujemy, że wydrukowaną oraz kompletnie wypełnioną (wraz z niezbędnymi podpisami) kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy rodzic/opiekun prawny może złożyć do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2022. Przed wypełnieniem, podpisaniem i złożeniem karty prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminów, które dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dokumenty świetlicy”.

Jednocześnie informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 świetlica czynna będzie w godzinach 06.30-16.30.

Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej będzie wywieszona w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

NIEBIESKI KWIECIEŃ

1 kwietnia klasy 2B i 4B uczestniczyły w spotkaniu z Prezydentem Miasta Płocka, zorganizowanym na inaugurację miesiąca solidarności z osobami w spektrum autyzmu.

Przemarszem przez miasto i wypuszczeniem niebieskich balonów uczczony został Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, przypadający dzień później. Cały kwiecień upływa w naszej szkole pod znakiem koloru niebieskiego. Wszystko po to, by nasi uczniowie dowiedzieli się, co zrobić, by ich koleżanka lub kolega autysta czuli się w naszym otoczeniu dobrze i komfortowo.