Szanowni Rodzice,

rozpoczynamy procedurę naboru uczniów do świetlicy szkolnej
na rok szkolny 2022/2023.

Informujemy, że wydrukowaną oraz kompletnie wypełnioną (wraz z niezbędnymi podpisami) kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy rodzic/opiekun prawny może złożyć do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2022. Przed wypełnieniem, podpisaniem i złożeniem karty prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminów, które dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dokumenty świetlicy”.

Jednocześnie informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 świetlica czynna będzie w godzinach 06.30-16.30.

Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej będzie wywieszona w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

HUMANIŚCI Z SUKCESEM


 
26 kwietnia 2022 r. uczniowie klas humanistycznych 2LA i 3LA4 pod opieką p. Ewy Pełczyńskiej i p. Anny Gurtowskiej wzięli udział w konkursie “Polska w strukturach międzynarodowych”, zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku pod patronatem honorowym pani Elżbiety Gapińskiej Posłanki na Sejm RP oraz Prezydenta Miasta Płocka pana Andrzeja Nowakowskiego. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu, złożonego z 20 zamkniętych pytań, dotyczących miejsca Polski w strukturach i formacjach międzynarodowych. W rywalizacji udział wzięło 8 dwuosobowych zespołów.
 
2 maja podczas miejskich obchodów Dnia Flagi konkurs został rozstrzygnięty i poznaliśmy oficjalne wyniki. Nagrody wręczyli przedstawiciele organizatorów i patroni: pani poseł Elżbieta Gapińska, pan prezydent Andrzej Nowakowski oraz Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury pani Litosława Koper.
 
 
1. miejsce z dużą przewagą punktów zajęli: Dominika Padzik i Kacper Zuchora z klasy 3LA4, zdobywając nagrodę główną w postaci zwiedzania gmachu Sejmu RP na zaproszenie posłanki Elżbiety Gapińskiej.
 
3. miejsce ex aequo zdobyli Julia Osmańska i Nadia Gałczyńska oraz Bartosz Ludwiczak i Szymon Józwik również z klasy 3LA4.
 
Wyróżnienia:
Maja Dudek i Bartosz Brudzyński z klasy 3LA4, Julia Wiśniewska i Adam Nowakowski oraz Nikola Zacharska i Filip Obrębski z klasy 2LA.
 
Dziesiąta już edycja konkursu znów okazała się wspaniałą inicjatywą, która na pewno poszerzyła światopogląd i wiedzę uczniów na temat funkcjonowania struktur i formacji międzynarodowych oraz roli, jaką odgrywa w nich Rzeczpospolita Polska.