Szanowni Rodzice,

rozpoczynamy procedurę naboru uczniów do świetlicy szkolnej
na rok szkolny 2022/2023.

Informujemy, że wydrukowaną oraz kompletnie wypełnioną (wraz z niezbędnymi podpisami) kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy rodzic/opiekun prawny może złożyć do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2022. Przed wypełnieniem, podpisaniem i złożeniem karty prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminów, które dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dokumenty świetlicy”.

Jednocześnie informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 świetlica czynna będzie w godzinach 06.30-16.30.

Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej będzie wywieszona w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

CENNY SPACER PO PŁOCKU

 
28 kwietnia w ramach innowacji programowej „Starszy Brat, Starsza Siostra” uczniowie klasy 1LC o profilu pedagogiczno-psychologicznym z wychowawcą p. Anną Kopeć wraz z uczniami klasy 4A pod opieką wychowawcy p. Beaty Kowalczyk wyruszyli na spacer po centrum Płocka. Poznali przy okazji walory turystyczne naszego pięknego miasta. Starsi uczniowie przygotowali krótkie referaty na temat wybranych punktów spaceru, dzieląc się wiedzą między innymi na temat płockiej Katedry, Wzgórza Tumskiego, legendy o jaskini oraz innych zakątków naszego miasta. Uczniowie zwiedzili dwie wystawy w Muzeum Mazowieckim – wystawę „Secesja” oraz „X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza, Polski, Europy”. W Katedrze młodzież wysłuchała krótkiego wykładu o słynnych Drzwiach Płockich oraz udała się na spacer po molo. Po spacerze uczniowie spędzili miło czas na obiedzie w jednej z restauracji. Pozdrawiamy z Płocka!