Szanowni Rodzice,

rozpoczynamy procedurę naboru uczniów do świetlicy szkolnej
na rok szkolny 2022/2023.

Informujemy, że wydrukowaną oraz kompletnie wypełnioną (wraz z niezbędnymi podpisami) kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy rodzic/opiekun prawny może złożyć do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2022. Przed wypełnieniem, podpisaniem i złożeniem karty prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminów, które dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dokumenty świetlicy”.

Jednocześnie informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 świetlica czynna będzie w godzinach 06.30-16.30.

Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej będzie wywieszona w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

PIERWSZA POMOC OD NAJMŁODSZYCH LAT

Wiemy już, że nasi licealiści zdobywają najwyższe laury w zawodach z pierwszej pomocy. Aby tak jednak było, należy już od najmłodszych lat uczyć i promować umiejętności z tego zakresu. Tak też się u nas dzieje. Nasi drugoklasiści uczestniczyli ostatnio w warsztatach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zorganizowanych w Galerii Mazovia.