Szanowni Rodzice,

rozpoczynamy procedurę naboru uczniów do świetlicy szkolnej
na rok szkolny 2022/2023.

Informujemy, że wydrukowaną oraz kompletnie wypełnioną (wraz z niezbędnymi podpisami) kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy rodzic/opiekun prawny może złożyć do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2022. Przed wypełnieniem, podpisaniem i złożeniem karty prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminów, które dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dokumenty świetlicy”.

Jednocześnie informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 świetlica czynna będzie w godzinach 06.30-16.30.

Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej będzie wywieszona w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

PRZYJMIJMY WŁAŚCIWĄ POSTAWĘ

W ramach realizowanego w tym roku szkolnym w naszej szkole projektu „Zakoduj się na zdrowie” 10 czerwca odbyły się warsztaty z fizjoterapeutą stomatologicznym p. Sylwią Durką. Przeznaczone one były dla rodziców i dzieci.

Ceniona fizjoterapeutka, jaką jest pani Sylwia Durka, podpowiadała, jak ćwiczyć z dzieckiem, by uniknąć wad postawy. Dzięki temu rodzice uzyskali wiele fachowych wskazówek. Dzieci miały okazję sprawdzić, czy na pewno odpowiednio siedzą w ławkach, czy prawidłowo noszą plecaki. Ale także dowiedziały się, że zbyt mocno pochylona głowa podczas grania na komórce waży aż 27kg! Jest to ogromne obciążenie dla kręgosłupa. Indywidualne podejście p. Sylwii Durki sprawiło, że każdy rodzic uzyskał wskazówki dotyczące postawy swojego własnego dziecka. Projekt został sfinansowany ze środków Fundacji Orlen.