Szanowni Rodzice,

rozpoczynamy procedurę naboru uczniów do świetlicy szkolnej
na rok szkolny 2022/2023.

Informujemy, że wydrukowaną oraz kompletnie wypełnioną (wraz z niezbędnymi podpisami) kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy rodzic/opiekun prawny może złożyć do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2022. Przed wypełnieniem, podpisaniem i złożeniem karty prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminów, które dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dokumenty świetlicy”.

Jednocześnie informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 świetlica czynna będzie w godzinach 06.30-16.30.

Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej będzie wywieszona w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

W KRAINIE WIELKICH JEZIOR

Nasi najmłodsi uczniowie w tym roku szkolnym po raz pierwszy mieli okazję wyjechać na kilkudniową wycieczkę. Uczniowie klas 2B, 3B i 3E wybrali się na Mazury, do Wilkas w powiecie giżyckim.

Zwiedzili park dzikich zwierząt w Kadzidłowie, odbyli rejs statkiem, udali się do wioski indiańskiej i poznali bliżej piękne miasto Giżycko. Humory dopisywały wszystkim przez całą wycieczkę, a uśmiechy nie schodziły z twarzy młodych turystów nawet po powrocie. Wyprawa była zatem na pewno udana.