Szanowni Rodzice,

rozpoczynamy procedurę naboru uczniów do świetlicy szkolnej
na rok szkolny 2022/2023.

Informujemy, że wydrukowaną oraz kompletnie wypełnioną (wraz z niezbędnymi podpisami) kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy rodzic/opiekun prawny może złożyć do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2022. Przed wypełnieniem, podpisaniem i złożeniem karty prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminów, które dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dokumenty świetlicy”.

Jednocześnie informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 świetlica czynna będzie w godzinach 06.30-16.30.

Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej będzie wywieszona w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

TRZECIOKLASIŚCI NA TROPIE CZAROWNIC

 
Na zakończenie pierwszego etapu edukacji, w dniach 13-15 czerwca, uczniowie klasy 3A, 3C, 3D i 3F wybrali się na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Bogaty i różnorodny program wycieczki obejmował m.in. zwiedzanie zamku w Chęcinach, wizytę w Izbie Regionalnej i Gościnę u Chłopa Świętokrzyskiego, gdzie dzieci mogły poznać tradycje i zwyczaje regionu świętokrzyskiego a także posmakować pysznego wiejskiego chleba. Kolejny dzień wyjazdu to wizyta w Rezerwacie Przyrody "Kadzielnia", zdobycie szczytu Łysej Góry oraz warsztaty w Średniowiecznej Osadzie, gdzie po przekroczeniu bramy można poczuć się jakby wehikuł czasu przeniósł nas w odległą przeszłość. Wieczorem w towarzystwie płonących pochodni był spacer w lesie i Słowiańskie Bajduły. Ostatni punkt wycieczki to wizyta w Muzeum Zabawek w Kielcach i Skansenie w Tokarach. Pomimo napiętego programu, dzieci znalazły też czas na pluskanie się w hotelowym basenie. To był naprawdę udany wyjazd!