Szanowni Rodzice,

rozpoczynamy procedurę naboru uczniów do świetlicy szkolnej
na rok szkolny 2022/2023.

Informujemy, że wydrukowaną oraz kompletnie wypełnioną (wraz z niezbędnymi podpisami) kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy rodzic/opiekun prawny może złożyć do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2022. Przed wypełnieniem, podpisaniem i złożeniem karty prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminów, które dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dokumenty świetlicy”.

Jednocześnie informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 świetlica czynna będzie w godzinach 06.30-16.30.

Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej będzie wywieszona w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

GORĄCZKA ZŁOTA W ZS5

Tradycyjnie już wiosną w naszej szkole zapanowała gorączka złota. I nie znaczy to bynajmniej, że złota poszukiwaliśmy, wypłukując gdzieś cenne błyszczące samorodki.

My złoto zbieraliśmy w szczytnym celu. A dokładniej, gromadziliśmy monety o nominałach 1, 2 i 5 groszy. Z końcem czerwca organizator akcji na terenie szkoły p. Cezary Chyżyński przekazał do Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Płocku całe zebrane "złoto". Okazało się, że udało nam się zgromadzić niemal 15 kilogramów monet. Serdecznie dziękujemy całej społeczności szkolnej za hojność. Nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej oraz świetlicy składamy serdeczne podziękowania za koordynowanie akcji.

\