Szanowni Rodzice,

rozpoczynamy procedurę naboru uczniów do świetlicy szkolnej
na rok szkolny 2022/2023.

Informujemy, że wydrukowaną oraz kompletnie wypełnioną (wraz z niezbędnymi podpisami) kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy rodzic/opiekun prawny może złożyć do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2022. Przed wypełnieniem, podpisaniem i złożeniem karty prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminów, które dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dokumenty świetlicy”.

Jednocześnie informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 świetlica czynna będzie w godzinach 06.30-16.30.

Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej będzie wywieszona w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

ZS5 STAWIA NA ZIELEŃ!

 
I nie chodzi tu wyłącznie o piękne rośliny w naszych salach lekcyjnych i bezpośrednim otoczeniu szkoły. Nasza społeczność uczniowska oraz pracownicy chętnie angażują się we wszelkie przedsięwzięcia, które prowadzą do tego, że w naszym środowisku lokalnym będzie bardziej zielono, a przyrody nie będzie wypierać wszechobecny beton i kostka. Z tego właśnie powodu włączyliśmy się w piknik, zorganizowany na Podolszycach Północ przez stowarzyszenie Program Czysta Polska i Urząd Miasta Płocka. Nasi uczniowie, nauczyciele oraz dyrekcja wraz z płockimi seniorami posadzili 30 grabów, 15 klonów i 75 pigwowców japońskich. Piknikowi towarzyszyło wiele przedsięwzięć oraz zabaw dla najmłodszych, jak również wystąpień, przybliżających tematykę ochrony środowiska. O rozwiązaniach, które zapewniają nam czystą wodę opowiedział Andrzej Wiśniewski, prezes Wodociągów Płockich. Działania na rzecz zwierząt przybliżyła Marta Krasuska, szefowa Schroniska dla zwierząt Płock, a o tym, jak na zagospodarowanie terenów zielonych skutecznie pozyskiwać fundusze unijne mówiła Izabela Kamińska, dyrektor ratuszowego Wydziału Funduszy Europejskich. PGO w Płocku Sp z o o pochwaliło się pięknymi hotelami dla owadów, powstającymi z materiałów z recyklingu. Płocką imprezę relacjonowała telewizja Polsat News.
 
zdjęcia: Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka, materiały własne