Szanowni Rodzice,

rozpoczynamy procedurę naboru uczniów do świetlicy szkolnej
na rok szkolny 2022/2023.

Informujemy, że wydrukowaną oraz kompletnie wypełnioną (wraz z niezbędnymi podpisami) kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy rodzic/opiekun prawny może złożyć do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2022. Przed wypełnieniem, podpisaniem i złożeniem karty prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminów, które dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dokumenty świetlicy”.

Jednocześnie informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 świetlica czynna będzie w godzinach 06.30-16.30.

Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej będzie wywieszona w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

VII LO Z WIZYTĄ W SEJMIE

23 czerwca 2022 r. uczniowie klasy 3LA4 wraz z opiekunami: p. Ewą Pełczyńską i p. Anną Gurtowską wzięli udział w wycieczce do Sejmu RP. Wyjazd odbył się na zaproszenie Posłanki na Sejm RP Elżbiety Gapińskiej i stanowił nagrodę za zwycięstwo w w konkursie “Polska w strukturach międzynarodowych”, zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku.

Nasi uczniowie zwiedzili gmach Sejmu, mogli również przyglądać się obradom Wysokiej Izby, gdzie zostali powitani przez Marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Pogoda sprzyjała spacerom, zatem nasi licealiści odwiedzili również Łazienki Królewskie. Kto wie, może ktoś z nich zasiądzie kiedyś w poselskich ławach...?

Marszałek Sejmu RP wita uczniów VII LO: [OBEJRZYJ]