Szanowni Rodzice,

rozpoczynamy procedurę naboru uczniów do świetlicy szkolnej
na rok szkolny 2022/2023.

Informujemy, że wydrukowaną oraz kompletnie wypełnioną (wraz z niezbędnymi podpisami) kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy rodzic/opiekun prawny może złożyć do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2022. Przed wypełnieniem, podpisaniem i złożeniem karty prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminów, które dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dokumenty świetlicy”.

Jednocześnie informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 świetlica czynna będzie w godzinach 06.30-16.30.

Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej będzie wywieszona w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

3D CHĘTNIE CZYTA

Klasa 3D wraz z końcem roku podsumowała swoją przygodę z projektem "Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki". Jest to międzynarodowy projekt, wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III. Dla naszych trzecioklasistów był to czas aktywnego działania i wielkich emocji, co zapewne zaprocentuje już niebawem w kolejnym etapie edukacyjnym, jaki mali czytelnicy rozpoczną już od września.