Szanowni Rodzice,

rozpoczynamy procedurę naboru uczniów do świetlicy szkolnej
na rok szkolny 2022/2023.

Informujemy, że wydrukowaną oraz kompletnie wypełnioną (wraz z niezbędnymi podpisami) kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy rodzic/opiekun prawny może złożyć do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2022. Przed wypełnieniem, podpisaniem i złożeniem karty prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminów, które dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dokumenty świetlicy”.

Jednocześnie informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 świetlica czynna będzie w godzinach 06.30-16.30.

Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej będzie wywieszona w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

MALUCHY W "EMCE"

Tuż przed końcem roku szkolnego uczniowie klas 2C i 2E, pod opieką p. Magdaleny Woźniak-Serwatkiewicz, p. Malwiny Rydzyńskiej, p. Bartłomieja Fortuny i p. Natalii Dorywalskiej, wybrali się do "eMki". Pod tą nazwą kryje się oczywiście Dział Zbiorów Audiowizualnych Książnicy Płockiej, zwany w skrócie Mediateką.

Drugoklasiści poznali zasady funkcjonowania mediateki i dowiedzieli się, co mogą w niej wypożyczyć. Niektórzy pochwalili się, że już od pewnego czasu z tych zasobów korzystają. Nasi uczniowie wzięli również udział w zajęciach bibliotecznych, które, jak na mediatekę przystało, miały formę zagadek dźwiękowych i zabaw przy muzyce. Mimo że pogoda nie pozwoliła na zaplanowany dłuższy spacer i zakup smakowitych lodów, a jedynie na krótki wypad na Wzgórze Tumskie, to wszyscy z wycieczki wrócili uśmiechnięci i zadowoleni.