Światowy dzień Książki i Praw Autorskich

 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to coroczne święto książki organizowane przez UNESCO w celu promocji książki, czytelnictwa, edytorstwa i własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. 

Zachęcamy Was do zapoznania się z historią tego książkowego święta oraz do czytania książek nie tylko w tym dniu.

 

 

https://view.genial.ly/60819f4030c71f0d880c73cb/interactive-content-untitled-genially

KONKURS RECYTATORSKI

KONKURS RECYTATORSKI- ,,Czas na poezję Jana Brzechwy"

UWAGA ! Czwartoklasiści !!!

 Zapraszamy uczniów klas czwartych do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Recytatorskim - ,,Czas na poezję Jana Brzechwy" , organizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji.

   Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania uczniów poezją, kształtowanie umiejętności recytatorskich i czytelniczych oraz wrażliwości i wyobraźni.

Zainteresowanych uczniów prosimy o przesłanie do 31 marca 2021 roku nagranego filmiku z recytacją wybranego wiersza Jana Brzechwy ( nagranie do 1,5 min) do nauczyciela języka polskiego na TEAMS.

Recytowane wiersze będą oceniane przez komisję według następujących kryteriów:

- dobór i znajomość tekstu

- interpretacja tekstu

- kultura słowa ( dykcja, emisja głosu, tempo recytacji, intonacja i akcentowanie).

Zapraszamy!

Projekt edukacyjny

 

Czytam z klasą edycja II - międzynarodowy projekt dla klas I-III

Drugi moduł projektu realizowanego przez klasę II D został ukończony. Do wykonania zadań wybraliśmy baśń H. Ch. Andersena pt. ,,Królowa Śniegu". Wykonaliśmy zimowe zadania, uzupełniliśmy lekturniki, ale najlepsza zabawa była podczas pokazu Mody Ekologicznej zorganizowanego przez p. Justynę Cichocką i p. Urszulę Wasilewską. Dzieci wraz z rodzicami włożyły dużo pracy w przygotowanie wyjątkowych strojów. Uczniowie oklaskami wybierali strój, który ich zdaniem był najciekawszy. Wszyscy okazali się zwycięzcami ponieważ wszystkie stroje były pomysłowe i bardzo oryginalne.

Czekamy teraz na wiosenne wyzwania i realizację kolejnego modułu.

 

 

 

Informacje z biblioteki

Godziny pracy biblioteki szkolnej

Poniedziałek 8.00 - 14.45

Wtorek 8.00 - 14.00

Środa 8.00 - 13.30

Czwartek 8.00- 13.00

Piątek 8.00 - 14.30

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki szkolnej. Tegoroczne święto, ze względu na pandemię, wyglądało nieco inaczej niż w latach poprzednich.

W dniach 26.01.-27.01.2021 na poszczególnych lekcjach bibliotekę odwiedzili uczniowie klas I wraz z wychowawcami. Zanim dzieci złożyły ślubowanie, dowiedziały się o zaletach czytania oraz poznały prośby książki.

Czytaj więcej...