Laboratoria przyszłości

 

#LaboratoriaPrzyszłości  #LaboratoriaPrzyszlosci

Zapraszamy do zapoznania się z programem na stronie: Laboratoria Przyszłości - Laboratoria Przyszłości - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi n r8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku otrzymała dotacje w wysokości 180300 zł. Do końca 2021 roku wydaliśmy 60%  środków. Zakupione zostały

 1. Drukarki 3D – 2 sztuki,
 2. Skaner 3D – 1 sztuka,
 3. Notebook do obsługi drukarki i skanera 3D – 2 sztuki,
 4. Filament niezbędny do druku 3D,
 5. Aparaty fotograficzne z możliwością nagrywania filmów – 2 sztuki,
 6. Mikrofony kierunkowe do aparatów fotograficznych i kamer cyfrowych – 2 sztuki,
 7. Gimbal do aparatów fotograficznych i kamer cyfrowych – 2 sztuki,
 8. Statyw do kamer cyfrowych i aparatów fotograficznych - 2 sztuki,
 9. Oświetlenie do nagrań – 2 sztuki,
 10. Mikroporty podwójne – 2 sztuki,
 11. Greenscreen – 1 sztuka,
 12. Oprogramowanie do obróbki audio wideo – 2 sztuki,
 13.  Stacje lutownicze – 30 sztuk,
 14. Wizualizer – 2 sztuki,
 15. Nagłośnienie – 2 zestawy,
 16. Mikrofony nagłowne – 4 sztuki.

 

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany podczas zajęć edukacyjnych, takich jak technika, informatyka, a także podczas zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności.

 

-----------------------------------

 

#laboratoriaprzyszlosci #laboratoriaprzyszłości

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi n r8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku otrzymała dotacje w wysokości 180300 zł. Do końca sierpnia 2022 roku wydaliśmy 40%  środków. Zakupione zostały"

 1. Mikrokontrolery Ardiuno część  I- 30 zestawów,
 2. Mikrokontrolery Ardiuno część  II- 30 zestawów,
 3. Roboty Ablix Krypton 4 v2 - 16 zestawów
 4. Lupy - 15 sztuk
 5. Pęsety 15 sztuk
 6. Odsysacze cyny - 15 sztuk
 7. Filament - 8 sztuk
 8. Cyna 
 9. Akcesoria do drukarek 3D

 

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany podczas zajęć edukacyjnych, takich jak technika, informatyka, a także podczas zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności.