Dni wolne od zajęć

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

 

    Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Płocku wprowadza dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 

DODATKOWE DNI WOLNE:

14.10.2019,

02,03.01.2020,

21,22,23.04.2020,

12.06.2020

 Jednocześnie informuje, że w tych dniach uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach
 wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w Zespole Szkół nr 5 w Płocku. 
W takim przypadku pisemne zgłoszenie ucznia na zajęcia należy złożyć w sekretariacie szkoły co najmniej na pięć dni roboczych przed dniem, którego ono dotyczy.