Dokumenty świetlicy 2022/2023

Karta zgłoszenia na świetlicę 2022/2023

 

Regulamin pracy świetlicy 2022/2023

 

Regulamin przyjęć do świetlicy 2022/2023

 

Zgoda na samodzielny powrót do domu 2022/2023

 

Upoważnienie do jednorazowego odbioru 2022/2023