Dokumenty świetlicy

Karta zgłoszenia na świetlicę

 

Regulamin pracy świetlicy

 

Regulamin przyjęć do świetlicy

 

Zgoda na samodzielny powrót do domu

 

Upoważnienie do jednorazowego odbioru