Dokumenty

Statut Zespołu Szkół nr 5 w Płocku

Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 w Płocku

Statut VII Liceum Ogólnokształcącego w Płocku

Szkolny Program Profilaktyczno - Wychowawczy 2021/2022

Szkolny Program Profilaktyczno - Wychowawczy 2021/2022 - Załączniki

Koncepcja Pracy Szkoły 2022-2026

 

Opieka stomatologiczna

 

Oświadczenie pacjenta

Zgoda rodziców na zabiegi stomatologiczne 

 

Stołówka szkolna

 Poniżej umieszczamy niezbędne dokumenty dotyczące obiadów w roku szkolnym 2021/2022. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do intendenta - budynek "E".

 

Deklaracja obiadowa 2021/2022

Umowa obiadowa 2021/2022

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej 2021/2022