Duplikaty dokumentów

INFORMACJA O OPŁATACH ZA WYDANIE DUPLIKATÓW

ŚWIADECTW, LEGITYMACJI SZKOLNYCH ORAZ KARTY ROWEROWEJ/MOTOROWEROWEJ

 

 

Wnioskujący za wydanie duplikatu wnosi opłatę na wskazany poniżej rachunek bankowy.

 

Przypominamy, że wysokość opłat wynosi:

  • za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu – 26 zł.
  • za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu – 9 zł.
  • za wydanie duplikatu karty rowerowej/motorowerowej nie jest pobierana opłata.

Prosimy o wpłacanie należnych kwot na konto:

Zespół Szkół nr 5 w Płocku

ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a 09-410 Płock

Bank: PKO Bank Polski Oddział 2 w Płocku

Numer konta: 14 1020 3974 0000 5402 0178 3489

z dopiskiem:

  • „Opłata za duplikat świadectwa Zespół Szkół nr 5 w Płocku + imię i nazwisko ucznia”.
  • „Opłata za duplikat legitymacji szkolnej  Zespół Szkół nr 5 w Płocku + imię i nazwisko ucznia”.

 

Na podstawie dowodu wpłaty wystawiony zostanie duplikat dokumentu.