Kalendarz 2020/2021

KALENDARIUM NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DODATKOWE DNI WOLNE: 12,13.11.20r., 25,26,27.05.21r., 4.06.21r.

01.09.2020 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla klas SP i LO

14.09.2020 Rada Pedagogiczna-przyjęcie nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły

15-16.09.2020 Zebrania z rodzicami

14.10.2020 Dzień Edukacji Narodowej- dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

17.11.2020 Dzień otwarty dla rodziców

21.12.2020 Propozycja ocen niedostatecznych za I semestr kl. LO, SP

23-31.12.2020 Zimowa przerwa świąteczna

04-17.01.2021 Ferie zimowe

22.01.2021 Propozycje ocen semestralnych kl. LO, SP

27.01.2021 Wystawianie ocen semestralnych kl. LO, SP

28.01.2021 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za semestr I kl. LO, SP

01.02.2021 Rozpoczęcie II semestru

02-03.02.2021 Zebrania z rodzicami

09.02.2021 Rada Pedagogiczna plenarna

01-06.04.2021 Wiosenna przerwa świąteczna

07.04.2021 Propozycja ocen niedostatecznych końcowych dla klas III LO

15.04.2021 Dzień otwarty dla rodziców

21.04.2021 Propozycja ocen końcowych dla klas III LO

26.04.2021 Wystawienie ocen końcowych dla klas III LO

28.04.2021 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna kl. III LO

30.04.2021 Zakończenie roku szkolnego dla kl. III LO

04-20.05.2021 Egzamin maturalny

24.05.2021 Propozycja ocen niedostatecznych końcowych dla kl. LO, SP

25-27.05.2021 Egzamin Ósmoklasisty

28.05.2021 Zebrania z rodzicami SP

31.05.2021 Zebranie z rodzicami LO

14.06.2021 Propozycja ocen końcowych kl. LO, SP

18.06.2021 Wystawianie ocen końcowych kl. LO, SP

21.06.2021 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna kl. LO, SP

25.06.2021 Zakończenie Roku Szkolnego dla klas LO, SP

30.06.2021 Rada Pedagogiczna plenarna