Nasza oferta

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Aleksandra Macieszy to nowa propozycja na rynku edukacyjnym miasta Płocka. Siedziba Szkoły Podstawowej nr 8 to - dobrze znany mieszkańcom Podolszyc - gmach  o nowoczesnej architekturze dysponujący bogatą bazą dydaktyczną  i sportową. Placówka powstała na gruncie Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku. Uczniowie Naszego Gimnazjum od lat osiągają bardzo wysokie wyniki edukacyjne. Na podstawie badań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie polegających na mierzeniu jakości i efektywności pracy szkół  za pomocą  obiektywnego narzędzia - wskaźnika  EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) należymy do SZKÓŁ SUKCESU.  

Kierujemy do Państwa propozycję oferty Szkoły Podstawowej nr 8, ponieważ wierzymy, że potrafimy stworzyć Państwa dzieciom warunki kształcenia na najwyższym poziomie w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu.

Teren szkoły jest ogrodzony i estetycznie zagospodarowany. Przyszkolne parkingi zapewniają bezpieczny dowóz i dojście uczniów do placówki. Ponadto, aby zapewnić uczniom bezpieczną naukę, a nauczycielom komfort pracy szkoła objęta jest systemem monitoringu wizyjnego oraz zatrudnia zewnętrzną firmę ochroniarską. Zajęcia odbywają się na jedną zmianę.

  

Dodatkowo zapewniamy:

  

* realizację programów nauczania i wychowania zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym;
* rozpoczynanie zajęć lekcyjnych od godz. 8.00;
* bezpieczeństwo i fachową opiekę kadry pedagogicznej;
* przyjazną atmosferę i życzliwość;
* możliwość korzystania z zajęć świetlicowych (godziny pracy świetlicy dostosowane do potrzeb rodziców);
* opiekę logopedyczną dla dzieci z wadami wymowy;
* zajęcia terapii pedagogicznej;
* zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze;
* zajęcia gimnastyki korekcyjnej;
* doradztwo i opiekę psychologiczno-pedagogiczną;
* indywidualną terapię pedagogiczną;
* indywidualizację procesu nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
* opiekę stomatologiczną i pielęgniarską.

Udostępniamy uczniom:

 

 • nowocześnie wyposażone sale lekcyjne oraz ciekawe pomoce dydaktyczne (klasy są przestronne, z wydzielonymi miejscami do zabawy i nauki);
 • pełnowymiarową salę gimnastyczną, która jest bogato wyposażona w sprzęt sportowy oraz zaplecze sanitarne;
 • sale do zajęć rekreacyjno-sportowych i gimnastyki korekcyjnej;
 • boisko wielofunkcyjne;
 • wielostanowiskowe nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do internetu;
 • bogato wyposażoną bibliotekę i czytelnię;
 • stołówkę szkolną;
 • sklepik szkolny.

 

Dzieci uczęszczające do naszej szkoły będą miały możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. Proponujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, w tym m. in.:

 

 • przedmiotowe kółka zainteresowań,
 • zajęcia SKS-u,
 • kółko teatralne,
 • chór szkolny,
 • zespół wokalno-muzyczny,
 • drużyna zuchów.

  

 Rodzicom gwarantujemy:

 

 • systematyczny, stały kontakt z nauczycielem i bieżące informacje o postępach dziecka;
 • bezpłatne  korzystanie z dziennika elektronicznego – na bieżąco informacje dotyczące frekwencji, wyników w nauce, sprawdzianów, zebrań, uroczystości, zastępstw, dni wolnych od zajęć dydaktycznych;
 • możliwość współuczestniczenia w życiu szkoły (wspólne wyjazdy, imprezy okolicznościowe),
 • dbałość o wszechstronny rozwój dziecka i indywidualne traktowanie jego potrzeb i zainteresowań.

  

  Jednocześnie informujemy, że klasa integracyjna zostanie utworzona, jeżeli rodzice dzieci niepełnosprawnych wyrażą taką potrzebę. Wszystkie dzieci, również niepełnosprawne, mogą w pełni wykorzystać swoje możliwości rozwojowe, osiągać sukcesy dydaktyczne i uczestniczyć w życiu społeczności szkolnej.

 

 Nasza szkoła jest bezpieczna, przyjazna, stymulująca rozwój uczniów i nauczycieli,  jest otwarta na nowoczesne technologie oraz nowatorskie pomysły. Kadra pedagogiczna jest bardzo dobrze przygotowana do pracy w zreformowanej szkole. Nauczyciele ustawicznie doskonalą się w licznych formach zewnętrznych, jak i w ramach systemu wewnątrzszkolnego.