Nowe inspiracje

Od 31.12.2014 do 30.12.2016 roku, grupa nauczycieli języków obcych (angielskiego, francuskiego i niemieckiego) w Zespole Szkół nr 5, będzie realizować projekt pt.: „Nowe inspiracje”. Projekt, realizowany na zasadach programu Erasmus +, jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Celem projektu jest przeszkolenie uczestników projektu, w zakresie zróżnicowanych metod nauczania, podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych  oraz wypracowanie metod pracy z młodzieżą w celu podnoszenia jakości i efektywności nauczania. Uczestnicy projektu odbędą szkolenia metodyczno-językowe w Richard Language College w Anglii, Centrum CAVILAM we Francji i Instytucie Horizonte w Niemczech.

 

Nasz blog