Samorząd Uczniowski

RADA SZKOLNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROK SZKOLNY 2021/2022

PRZEWODNICZĄCY

Kacper Zuchora

kl. 3LA4

 

ZASTĘPCZYNI

Aleksandra Strzelecka

kl. 8B

 

ZASTĘPCA

Oliwer Przepałkowski

kl. 3LS4

--------------------------------------------------------------------------------------------------

CZŁONKOWIE:

 

... ...

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 OPIEKUN:

p. Bartłomiej Fortuna