Dane stowarzyszenia / kontakt

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W PŁOCKU


Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkól nr 5 w Płocku
z siedzibą
w Zespole Szkół nr 5 w Płocku, ul. Gen.. T. Kutrzeby 2a
KRS 0000406272 
REGON: 145937591
09-410 Płock, ul. Gen. T. Kutrzeby 2a
tel. / fax.(24).3647810/12

Zarząd Stowarzyszenia:

Marzena Wrzos - Prezes Zarządu

Elżbieta Charzyńska - Wiceprezes Zarządu

Sylwia Jaworska-Supeł - Sekretarz Zarządu

Ewelina Grzybowska - Skarbnik Zarządu

Cele statutowe stowarzyszenia:

Celem działania Stowarzyszenia jest niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej     sytuacji życiowej, działalność na rzecz rozwoju Zespołu Szkół nr 5 w Płocku, wspieranie działań szkoły w realizacji jej bieżących zadań poprzez pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Fundusze te są przeznaczane na rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, rehabilitacyjnych, związanych z ochroną zdrowia. Organizowane i prowadzone są szkolenia, warsztaty, konkursy oraz inne zajęcia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, turystycznym i rekreacyjnym. Stowarzyszenie wspiera prezentowanie działań szkoły na forum społeczności lokalnej i ponadlokalnej.


Nasze konto

13 1020 3974 0000 5402 0236 8223


Kontakt

tel. / fax.(24).3647810/12